Kliknite za povratak na naslovnu stranu

O Tecoopu / naslovna strana
Inzenjering
Koriscene masine
Tehnicki saveti
Novosti
Kontakt
Proizvodni program
Proizvodna postrojenja
-
Postrojenja za proizvodnju gumenih transportnih traka
-
Postrojenja za regeneraciju gumenih transportnih traka
-
Linija za proizvodnju šper ploče
-
Linija za proizvodnju latofleks lajsne
-
Linija za furniranje ploča
-
Postrojenje za proizvodnju panel ploča
-
Linija za oplemenjivanje iverice
-
Postrojenje za proizvodnju drvenih briketa
-
Postrojenje za recikliranje polietilena
-
Oprema za proizvodnju NC baruta
-
Mašine i uredjaji za preradu celuloidne mase
-
Modernizacija i remonti postrojenja


Pojedinačne mašine i uređaji
-
Hidraulične prese
-
Dvovaljci
-
Ekstruderi
-
Gnjetalice
-
Mešalice
-
Centrifuge
-
Nanosači lepka
-
Obrtne glave
-
Požarni hidranti
-
Čistilica grejnih ploča
-
Modernizacija i remonti mašina
-
Modernizacija i remonti raznih mašina


Program rezervnih delova
-
Mikseri
-
Reduktori
-
Valjci
-
Puževi i cilindri
-
Grejne ploče
-
Hidraulični cilindri
-
Hidraulični agregati


Etažne hidraulične prese

Prese su namenjene za proizvodnju raznih tehničkih proizvoda vulkanizacijom u alatima.
Osnovna konstrukcija presa je portalne izvedbe sa hidrauličnim cilindrom postavljenim odozdo.

Pogonski hidraulični agregat čine: rezervoar, pumpa niskog i visokog pritiska i sva potrebna merno regulaciona oprema.

Elektro oprema se sastoji od: razvodnog ormana, komandne kutije i svih potrebnih merno regulacionih instrumenata.

Grejanje grejnih ploča može biti:
- suvozasićenom vodenom parom (8bar / 170oC), sa ručnom ili na poseban zahtev, automatskom regulacijom
- sa elektro grejačima i automatskom regulacijom

Upravljanje presama je:
- ručno, koristi se smo za podešavanje
- poluautomatski, sa programiranim režimom rada sa mogućnošću najviše četiri odgasivanja.

p1 - pritisak odgasivanja
p2 - pritisak presovanja
t1 - vreme između dva odgasivanja(1,5÷ 150)s
t2 - vreme odgasivanja (0,1 ÷ 5)s
t3 - vreme presovanja (1,5 ÷ 2000) s
Standardno izvođenje presa je bez izvlačenja alata (HP) ili sa izvlačenjem alata (HPI). Izvlačenje alata je istovremeno, s tim da se parni alati izvlače na jednu, a neparni na drugu stranu.

Prese mogu biti isporučene pojedinačno ili u grupi od tri prese (3HP ili 3HPI). Karakteristično za grupu od tri prese je jedan pogonski hidraulički agregat uz mogućnost nezavisnog izbora programa rada za svaku presu pojedinačno.

Osim standardnih, ovde prikazanih presa, proizvodimo i prese po posebnom zahtevu kupca.
Copyright © 2003 by TECOOP | Savska 12-14, 26000 Pančevo, SCG | +381 13 346 226, +381 13 346 042