Kliknite za povratak na naslovnu stranu

O Tecoopu / naslovna strana
Inzenjering
Koriscene masine
Tehnicki saveti
Novosti
Kontakt
Proizvodni program
Proizvodna postrojenja
-
Postrojenja za proizvodnju gumenih transportnih traka
-
Postrojenja za regeneraciju gumenih transportnih traka
-
Linija za proizvodnju šper ploče
-
Linija za proizvodnju latofleks lajsne
-
Linija za furniranje ploča
-
Postrojenje za proizvodnju panel ploča
-
Linija za oplemenjivanje iverice
-
Postrojenje za proizvodnju drvenih briketa
-
Postrojenje za recikliranje polietilena
-
Oprema za proizvodnju NC baruta
-
Mašine i uredjaji za preradu celuloidne mase
-
Modernizacija i remonti postrojenja


Pojedinačne mašine i uređaji
-
Hidraulične prese
-
Dvovaljci
-
Ekstruderi
-
Gnjetalice
-
Mešalice
-
Centrifuge
-
Nanosači lepka
-
Obrtne glave
-
Požarni hidranti
-
Čistilica grejnih ploča
-
Modernizacija i remonti mašina
-
Modernizacija i remonti raznih mašina


Program rezervnih delova
-
Mikseri
-
Reduktori
-
Valjci
-
Puževi i cilindri
-
Grejne ploče
-
Hidraulični cilindri
-
Hidraulični agregati


Modernizacija i remonti mašina


Modernizacija dvovaljka


1. Ugradnja kotrljajnih ležajeva
2. Motorno primicanje
3. Zatvoreni sistem hlaĂ°enja
4. Elastièno oslanjanje


Generalni remont dvovaljaka

Procedura popravke:
1. Demontaža i pranje svih delova.
2. Utvrðivanje oblika i mera svih postojeæih delova.
3. Provera nepropusnosti valjaka.
4. Utvrðivanje postojeæih materijala i prethodnih tehnoloških postupaka izrade.
5. Donošenje odluke:
     - šta novo
     - šta rekonstruisati
     - šta sanirati
     - šta u potpunosti zadržati
6. Utvrðivanje adekvatnih tehnoloških postupaka sanacije postojeæih delova.
7. Izrada proizvodne tehnièke dokumentacije:
     - radionièki crteži
     - tehnološki postupci izrade
     - potrebni specijalni alati
     - meĂ°ufazne i završne kontrole
8. Izrada tehnièke dokumentacije, za kupca.
9. Proizvodnja
10. Kontrola
11. Anti-korozivna zaštita i pakovanje

Rezultati popravke:
Dovoðenje svih delova i sklopova na funkcionalni nivo kao kod prve ugradnje, što naroèito obuhvata:
     - tolerancije oblika
     - tolerancije mera
     - otpornosti na abraziju

Generalni remont ekstrudera


Izrada i reperacija glave ekstrudera

1. Prelazni komad
2. Ulazni torpedo
3. Izlazni torpedo
4. Dvodelna prirubnica
5. Ekstruziona glava
6. Prirubnica
7. Trn alata za brizganje
8. Izlazni prsten
9. Srednji prsten
10. Ulazni prsten
11. Blenda

Procedura popravke:
1. Demontaža i pranje svih delova.
2. Utvrðivanje oblika i mera svih postojeæih delova.
3. Provera nepropusnosti puža i grejnih/rashladnih zona.
4. Utvrðivanje postojeæih materijala i prethodnih tehnoloških postupaka izrade.
5. Donošenje odluke:
     - šta novo
     - šta rekonstruisati
     - šta sanirati
     - šta u potpunosti zadržati
6. Utvrðivanje adekvatnih tehnoloških postupaka sanacije postojecih delova.
7. Izrada proizvodne tehnicke dokumentacije:
     - radionicki crteži
     - tehnološki postupci izrade
     - potrebni specijalni alati
     - medufazne i završne kontrole
8. Izrada tehnicke dokumentacije, za kupca.
9. Proizvodnja
10. Kontrola
11. Anti-korozivna zaštita i pakovanje

Rezultati popravke:
Dovodenje svih delova i sklopova na funkcionalni nivo kao kod prve ugradnje, što narocito obuhvata:
- tolerancije oblika
- tolerancije mera
- otpornosti na abraziju

Copyright © 2003 by TECOOP | Savska 12-14, 26000 Panèevo, SCG | +381 13 346 226, +381 13 346 042